Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Chivaro heeft vandaag geconcentreerd gewerkt met hout en spijkers. Hij wilde een haakse houtverbinding maken. Met veel geduld en toewijding probeerde hij met spijkers de latten aan elkaar te krijgen. Helaas zijn de latten te dun en de spijkers te groot. Hij gaf niet snel op en slaagde er in een gedeelte aan elkaar te verbinden.

89

Houtverbinding maken

dag 12
12 mei 2009
Chivaro
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.