Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De belangstelling voor het schilderen neemt snel toe als blijkt dat de hoevelheid verf veel te veel is voor een A5. Enes, Ilham B., Esma en Hajar gaan als eersten aan de slag om ook de tafel mee te nemen als ondergrond. Alle remmen gaan los. Er wordt direct met grote hoeveelheden verf uit de pot gewerkt buiten het kader van het papier. Er is veel energie en plezier. Naderhand komt Tyrone er ook bij. Deze geeft zich helemaal.

65

Buiten het kader

dag 09
17 april 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.