Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tyrone is intensief bezig met het maken van een raket. Hij heeft de vorige keer atelier buiten een grote rode buis gevonden op een bouwplaats. Hij heeft aan de werklui gevraagd of hij deze mocht hebben. Zij vonden het goed.

Alles gaat naar wens tot Tyronde de punt van de raket moet maken en deze er op moet bevestigen. Hij weet niet hoe hij de punt er op moet krijgen. Tijdens deze atelierochtend vindt hij er geen oplossing voor vinden. We geven hem geen oplossing en Tyrone raakt gefrustreerd. Hij zoekt plekjes in het atelier om zich terug te trekken. uiteindelijk zit hij wel een kwartier onder de tafel, waar niemand hem kan zien.

De volgende bijeenkomst vindt hij de oplossing met plakband. De punt wordt daarna groen geverfd.


Tyrone wil een raket maken, het lukt hem niet om de punt er boven te bevestigen.
Willem vertelde dat hij zelf moet nadenken over een oplossing: 'Ik ging nadenken en toen kreeg ik in mijn hoofd dat ik verband nodig heb.'

14

Raket van Tyrone

dag 05
31 maart 2009
Tyrone probeert de punt van de raket te bevestigen
De punt wordt groen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.