Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We geven Yi wa een plakbandapparaat waarmee hij het plakband zoals bij de vorige keer kan gaan stapelen. Hij zoekt samen met juf Connie uit hoe het apparaat werkt. Als hij ermee aan de slag gaat is het een raceauto geworden en gaat het niet meer over stapelen.

26

Nieuw plakband en stickers

dag 09
8 april 2009
Shadie knipt een stikker uit voordat ze het opplakt
Ghizlane plakt de stickers op de omgewikkelde plakband
Het is een raceauto
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.