Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Nicky, Julio, Shendly trekken het groene cadeaulint van de rol. Ik (Eugenie) vraag wat ze aan het doen zijn.

Nicky: "We zijn het bij elkaar aan het doen."

22

Nieuwe ontdekkingen

dag 08
6 april 2009
Osob, Ghizlane en Julio trekken het plakband van de rol. Yi wa bewaard de plakbandprop.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.