Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Van het plakband worden voorwerpen gemaakt, soms zijn het kadootjes voor elkaar, soms gewoon iets dat nog wat moet worden. De kasten van de bankjes worden ingepakt met verschillende soorten tape en touw.
Regelmatig wordt er weer in geknipt alsof het  te groot is geworden. Indy werkt rustig aan een voorwerpje.

13

Objecten

dag 06
30 maart 2009
Van het plakband worden voorwerpen gemaakt
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.