Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We denken dat sommige kinderen meer behoefte aan kleur hebben en introduceren ook gekleurd plakband. Voor Julio, Nicky en Shendly wordt het ineens een stuk concreter. Nu het plakband een kleur heeft kunnen ze er meer mee. Julio en Nicky wikkelen de hoeken van de werkbankjes in met gekleurd plakband. Kinderen plakken zakdoekjes aan elkaar en beginnen het gekleurde plakband op de zakdoekjes te plakken. Nathalie is geconcentreerd bezig met zwarte plakband op witte zakdoekjes.

Eugenie

07

Gekleurd plakband

dag 04
23 maart 2009
Er wordt gekleurd plakband toegevoegd.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.