Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Maandag 23 maartKo de pop heeft met plakband gespeeld en kreeg allemaal sneetjes in zijn vingers. Ko heeft ontdekt dat je beter plakband kunt scheuren of een schaar gebruiken. We gaan het een beetje oefenen. We beginnen weer met het plakband. Tyrese wil net als de vorige keer het plakband op het plafond geplakt, zodat een sliert naar beneden hangt. Een teamlid helpt en andere kinderen zien dat. Ze willen ook een sliert aan het dak van de tent. Sara wil haar balletje aan 'de strook' ook aan het plafond (of eigenlijk aan de buis waar het dak van de tent op rust). Shendly wil ook, Yi Wa wil ook. Ze maken lange lijnen vanaf het plafond. Yi Wa maakt een verbinding naar een werkbankje. Het is een Chinees teken dat mens betekent. Het is ook een versperring. Iedereen moet omlopen om in de kring te komen. Yi Wa zegt:" Het is verboden, het kost heel veel geld". Toch wordt er doorheen gelopen, maar Yi Wa repareert het steeds opnieuw. Sommige kinderen raken uitgekeken op het plakband, anderen gaan door. Er worden stapels kranten neergelegd die als drager kunnen dienen. Osob vindt een stuk groen cadeaupapier waar ze mee verder kan. Rewel gaat stroken knippen en Sara plakt op een hoek van een werkbankje kranten met plakband vast. Er worden ook papieren zakdoekjes geïntroduceerd. We denken dat sommige kinderen meer behoefte aan kleur hebben en introduceren ook gekleurd plakband. Voor Julio, Nicky en Shendly wordt het ineens een stuk concreter. Nu het plakband een kleur heeft kunnen ze er meer mee. Julio en Nicky wikkelen de hoeken van de werkbankjes in met gekleurd plakband. Kinderen plakken zakdoekjes aan elkaar en beginnen het gekleurde plakband op de zakdoekjes te plakken. Nathalie is geconcentreerd bezig met zwarte plakband op witte zakdoekjes. Eugenie

Julio heeft aan een zakdoekje gewerkt:

"ene kant is een cadeautje, andere kant, als ze dan komen dan kun je ze doodmaken"

05

Gewoon plakband

dag 04
23 maart 2009
Yi wa heeft een verbinding gemaakt met een werkbankje. In het Chinees betekent het mens.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.