Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Maandag 16 maartDe eerste dag werken in het atelier. De ochtend begint in de kring. We beginnen met een verhaaltje over Ko de pop.  Ko is stiekem in het atelier geslopen en vond daar een rolletje plakband. Hij wist niet wat hij daarmee kon doen en vroeg zich af of de kinderen hem konden helpen. Kyiomi krijgt als eerste een rolletje en mag proberen. Ze haalt een stukje los. Verder gebeurt er niets. Astrid gijpt in, vraagt "en nu"? We maken een lange lijn van het plakband en een kind roept " je kunt limbo doen" Ko de pop gaat limbodansen. Kinderen volgen. In groepjes van drie gaan de kinderen aan het werk met  één rolletje per groepje. Er worden vooral lange banen getrokken. Julio gaat door met limbodans. Na 9 minuten wordt het rumoerig en worden de kinderen terug in de kring gehaald. Na korte tijd beginnen we opnieuw. Senem maakt iets krullerigs, Ghizlane maakt een hartje,  Renee maakt een ring, Senem maakt later ook een ring, Dynaton wikkelt zijn hand in het plakband en Sara is begonnen een bal te maken. Osob maakt ook een bal. Nicky wordt door andere kinderen ingewikkeld. We gaan naar buiten. Jongens op de fiets bevestigen een rolletje aan hun stuur. Tyrese, Sara Aghlam en Shadie wikkelen het klimrek in, terwijl Yi wa , Chemene en anderen blokades van plakband maken voor de fietsers. Sara haalt ergens een zakdoekje vandaan en bindt het vast aan een railing. We zijn benieuwd wat er zal gebeuren als er dragers voor het plakband bij komen. We nemen voor de volgende keer zakdoekjes, kranten en huishoudfolie mee.Eugenie

03

Gewoon plakband

dag 03
16 maart 2009
Het ontdekken van het plakband.
Er worden voorwerpen gemaakt.
Plakband wordt op lichaam geplakt.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.