Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Alle kinderen gaan in hun groepje samen een nieuwe tekening maken over hun onderwerp. Deze tekening vormt dan weer de basis voor een nieuw muziekstuk.

Het is een hele uitdaging om samen te tekenen: veel kinderen tekenen liever alleen. In sommige groepjes ontstaan meer tekeningen.

Observatie

Het groepje van Jalila heeft, na een kleine discussie, geen moeite met het samen tekenen: de tekening krijgt gewoon 3 hoeken en je moet hem draaien om alle onderdelen te kunnen zien.

Ze zijn het nog steeds eens over hun onderwerp: een man, een paard en een viool. Jalila tekent er in haar stuk ook nog een tractor bij.

Als ze er later muziek bij maken vraagt Iris of ze het paard echt willen laten horen. De kinderen knikken. Jalila zorgt dat iedereen om de beurt speelt. Daarna samen. Zie video.

Reflectie

De instrumenten die klaarliggen zijn niet per groepje geselecteerd, daar kunnen we de volgende keer duidelijke keuzes in maken, zodat de groepjes meer hun eigen geluid kunnen ontwikkelen, met instrumentarium dat bij hun onderwerp past.

54

Paard en Viool-groepje

dag 15
23 mei 2013
De tekening
Muziek maken van de tekening
Video (2:41)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.