Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen hebben zojuist een video teruggekeken van hun muzikale experiment van vorige week. Ze krijgen allemaal een schriftje en een voicerecorder: ze mogen hun eigen muziek- en geluidencollectie gaan uitbreiden. Je mag geluiden opnemen in het klaslokaal, op de gang, op de wc, en in het speellokaal.

Observatie

Een groepje, dat zich al een paar weken met water-geluiden bezighoudt, rent naar de toiletten. Even later vertellen ze trots dat ze de wc en de kraan hebben opgenomen.

Andere kinderen willen meteen muziek maken en vergeten helemaal om dingen op te nemen (groepje van Evi en Liv).

Jalila is met haar groepje een echte geluiden-speurtocht begonnen. Ze luistert aandachtig en neemt de geluiden op, die ze tegenkomt. De rest volgt opgewonden: zo gaat er een hele hand bolletjes uit de plantenbak, omdat ze met zijn vieren proberen geluid te maken. Daar zegt Iris wat van en het wordt iets rustiger. Maar de opgewondenheid is groot! En op een gegeven moment is het tijd om te stoppen.

Reflectie

Het werd vrij druk op de gang en in het speellokaal. De kinderen die niet automatisch gingen opnemen, maar meer muziek gingen maken, waren hier maar weer moeilijk vanaf te brengen. In de opwinding zijn ze zelfs vergeten het muziekstuk waar ze aan werkten op te nemen....

Nu zijn er wel 5 voicerecorders in omloop, waar de groepjes mee werken. Liedjes, muziek en geluiden vormen de basis van hun geluidencollectie en in het schrift schrijven en tekenen ze wat ze allemaal hebben verzameld.

47

Op zoek naar nieuwe geluiden

dag 13
25 april 2013
Op zoek naar geluiden
Groepje van Evi stort zich direct op de instrumenten: geen geluiden maar muizek opnemen
Kaycee en Indian nemen op de gang muziek op
Geluiden van de plant opnemen
Video (1:01 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.