Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Juf Iet zit in de luisterhoek. Er hangen tekeningen en er zijn kussentjes. Je kunt er even tot rust komen en luisteren naar de twee andere groepjes die in het lokaal muziek maken.

Observatie

De kinderen zijn enthousiast, als ze hun eigen tekeningen zien. Daar praten ze in het begin van hun verblijf in de luisterhoek veel over met juf Iet.

Daarna ligt het aan het tijdstip wat er gebeurt: in het begin van het uur is 10 minuutjes in de luisterhoek te lang, ze willen door, muziek maken!

Aan het eind van het uur, als ze dus al een hele tijd muziek hebben gemaakt, is de luisterhoek een welkome afwisseling en wordt er heerlijk ontspannen.

35

Muziekparcours: luisterhoek

dag 11
8 april 2013
Lekker in de luisterhoek
Tekeningen kijken en luisteren naar de muziek van de andere groepjes
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.