Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag doen de drie musici van Sinfonietta mee met ons spel. Maar zij zingen niet voor iemand anders: zij spelen!

Observatie

Macy gaat meteen voor een Sinfonietta musicus zingen: voor Michiel.
Dat valt op want dat gebeurde in de andere klas pas helemaal op het eind.

12

Ik zing vandaag voor jou... of ik speel

dag 05
14 februari 2013
Esmee zingt
Demi zingt
Jalila en Diet
Audio van het spel
Warming-up met namen (video)
Video: impressie ik zing voor jou
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.