Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Kringgesprek uit de eerste les.

Observatie

Kringgesprek Sessie 1 groep B

Iris: Wat ik de komende weken heel graag van jullie wil weten is wat voor muziek je mooi vind, wat voor muziek je zelf thuis maakt, of je met papa en mama wel eens wat zingt, of je thuis een instrument speelt.....

Rijk: Ik heb een trommel!!

Valentijn: Ik heb een trommel, een piano en een gitaar.

Iris: Wat geweldig, maak je daar thuis muziek mee?

Valentijn: Soms

Rijk: Ik heb een trommel. Speel ik muziek op. Muziek van vogels.

Kind: Ik heb ook een klein trommeltje, daar maak ik een liedje mee.

Noa: Ik heb een karaoke. Iet: wat voor liedjes zing je daar dan mee? Noa: Van een groen, groen knollenland.

Bjorn: Ik ken er eentje uit mijn hoofd. (zingt:) ….. naar de wolken..... naar huis... naar afrika... naar de wolken.... lekker slapen........

Liv: Ik heb een blokfluit.
andere kinderen: Ik heb ook een blokfluit.

Iris: Ik weet dat jij, Liv, erg van de viool houdt. (vertelt over de kleine violen)

Macy: Lisa had vorig jaar een bloedneus, toen ik met de viool was en toen zat er bloed op de viool. Dat was vroeger!
Iet: Oh ja, dat weet ik nog, dat hebben we toen schoongemaakt.

Colin: Ik heb een liedje bedacht.
Iet: Ik ben nieuwsgierig.
Colin (zingt): er was eens..... mmm.... niet te verstaan......

Iet: als iemand een liedje zingt, dan moeten we heel stil zijn.... en onze benen stilhouden, want Colin was heel mooi aan het zingen en ik hoorde alleen maar geschuifel.

Colin: Zal ik het opnieuw doen juffrouw?
Iris: Ja, dan zijn wij stil en jij mag staan.
Colin (zingt, nu harder): Er was eens een klein vogeltje en die was helemaal alleen. En toen kwam er een …. En toen een heleboel!

Iris: Het valt mij zo op dat er al twee kinderen zijn, die een liedje hebben gemaakt over een vogel. Houden jullie erg van vogels?

Iet: Kijk maar eens achter je op het digibord! En we hebben vandaag vogelhuisjes gemaakt! En een liedje erover gemaakt.

Zingen allemaal: Kleine vogel in de tuin, ik zal je nooit vergeten, voor ik naar school ga geef ik jou.. lekker brood te eten.

Iris: Zullen we daar een echt muziekstuk van maken? Echte vogelgeluiden maken en als ik het aangeef gaan we zingen. En we maken het af met nog meer vogelgeluiden.

… vogelgeluiden... zingen.... vogelgeluiden.....

Iris: Wie kan er wat verzinnen om het vogelstuk nog mooier te maken?

Valentijn: Ik geef je wat pinda’s.

Iris: Dat kan. maar we hebben nu een muziekstuk in drie delen. Kunnen we daar nog iets mee doen?

Macy: Een bolletje vet.

Iris: Dat vinden ze vast fijn. Maar ze vinden het vast ook fijn, als we voor ze zingen. Of we kunnen er iets bij verzinnen om te bewegen.

Macy: Gaan we dan nu muziek maken??

Iris: Dat doen we toch al?

Macy: Nee ik bedoel met.... instrumenten.

Iris: Dat gaan we binnenkort doen.

Maken het lied met vlieg bewegingen.

02

Kringgesprek

dag 01
17 januari 2013
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.