Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We bekijken de filmpjes van vorige week.

Observatie

Op het eerste filmpje zijn Tijs, Matthijs en Tiago te zien die trommelen. Debby: “Tijs, waar moest je nou aan denken toen jij daar aan het trommelen was?”
Thijs: “Hagel.”
Anouk: “Ik dacht niet aan hagel, maar aan een trommel.”
Ander kind: “Ik dacht aan een drumstel.”

We kijken naar meer filmpjes. Het idee van “hagel” of regen komt steeds weer terug, ook bij de muziek van andere groepjes.
Damien (over een ander filmpje): “Het lijkt echt naar regen.”
Rens: “Ik had het idee dat het een beetje hagelde.”

Dan komt er een ander filmpje.

Sam P.: “Ik dacht aan hagel.”
Ander kind: “Ik dacht aan een drumstel.”
Debby: “Damien, jij was een van de muzikanten.”
Damien: “Het leek een beetje op een drumstel.”
Anouk: “Mijn geluid is eigenlijk hagel. “
Tiago: “Hagel”

Na het volgende filmpje, waar Sam P. op te zien is, vertelt hij:
Sam P.: “Ik dacht dat het hagel was.”
Ander kind: ik dacht ook dat het hagel was.
Dexter: 'Ik dacht dat het een trommel was.'
Damien: “Ik dacht dat het, het lijkt op een radio.”
Debby: “Kan je dat uitleggen?”
Damien: “Omdat er zoveel geluiden inzitten en steeds komt er een ander geluid. Dat is ook bij een radio.”
Morris: “Ik dacht aan hagel.”

Reflectie

Opvallend veel kinderen hebben het steeds over hagel. Wij (het muziekteam en juf Jose) hebben het hier tijdens de nabespreking over. Volgens Jose heeft het te maken met het feit dat kinderen ideeën van elkaar overnemen. Tijs was begonnen over hagel, en daarna werd er bij elk filmpje gerefereerd naar hagel. De komende weken zal blijken of de kinderen het echt over hagelgeluiden hebben of toch meer door elkaar zijn geïnspireerd.

Damien maakt een prachtig statement wanneer hij het heeft over de radio: daar zitten zoveel geluiden in en steeds komt er een ander geluid ook. Dit is een interessante om naar een radio te kijken, vanuit het verrassings-effect dat er elke keer iets anders uit komt.

17

Hagel

dag 09
25 maart 2013
Samen kijken naar filmpjes
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.