Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het is de CITO toetsweek, daarom hebben we vandaag maar een korte les in de middag.
Omdat de ochtend al behoorlijk vermoeiend voor de kinderen was houden we het vooral leuk en gezellig in de muziekles. We zingen de liedjes, de kinderen mogen even vrij werken, dan is er tijd voor een paar optredens en sluiten we gezamenlijk af.

Observatie

We beginnen in de kring met het Goede Daglied. De kinderen doen volop mee en het is meteen duidelijk dat ze behoefte hebben aan beweging. Juf Debby doet daarom een spiegel-spelletje: de kinderen moeten haar bewegingen nadoen. Dat vinden ze altijd geweldig want er kan zomaar iets geks of onverwachts gebeuren. Dan zingen we “Iedereen die trommelt is een muzikant”. We gaan lekker trommelen, en juf Debby wisselt van lichaamsdelen waarop moet worden getrommeld (eerst in de lucht, dan op de grond, eerst op je neus, dan op je bil...).

We oefenen het liedje van de Irish Jig, maar dan met luchtviool. De kinderen doen enthousiast mee. Het luchtvioolspelen lijken ze ook leuk te vinden. Bij “...dan gebeurt er nog veel meer...”, waarna ruimte is voor improvisatie, vraagt Debby aan de kinderen wat er dan gebeurt. Damian maakt spontaan een geluid en de hele klas doet het na. Hij maakt een reeks aan geluiden en gebaren, heel energiek. Het wordt een leuk vraag-antwoord spelletje, iedereen doet het enthousiast na. Dan zijn andere kinderen aan de beurt. De geluiden variëren van gillen tot met de tong klapperen. Wanneer Soraya aan de beurt is, kijkt zij, waarschijnlijk omdat ze verlegen is, Tijs die naast haar staat de hele tijd aan. Dit in plaats van in de kring te kijken. De klas imiteert haar geluiden en bewegingen. Op een gegeven moment zegt juf Debby: “Weten jullie wat mij opvalt? Het lijkt net alsof Soraya niet met ons allemaal praat maar alleen met Tijs. Zullen we eens naar dat gesprekje luisteren?” Dan volgt een uitgebreid vraag-antwoord gesprekje tussen Soraya en Tijs. De hele klas volgt het geïnteresseerd.

Er wordt ook weer vrij gewerkt. Aan het eind luisteren we naar een paar groepjes en sluiten we af door naar muziek te luisteren. Juf Debby speelt op mbira.

Reflectie

Het vraag-antwoord spelletje dat spontaan ontstaat bij het zingen van de jig is geweldig! De kinderen kunnen hier echt hun creativiteit en vooral hun energie kwijt. Alles mag, ook schreeuwen of springen...als iedereen het maar goed nadoet! En dat doen ze, de concentratie is heel mooi.

Een hoogtepunt was het gesprek tussen Soraya en Tijs. Soraya keek uit verlegenheid naar haar buurman Tijs in plaats van naar de kring/de klas. Maar toen ze gevraagd werd om haar gesprekje met Tijs voort te zetten ging ze helemaal los. Tijs antwoorde ook heel enthousiast en energiek. Het was prachtig om te zien hoe zij met elkaar in contact waren en op elkaar reageerden.

32

Een muzikaal gesprek

dag 16
3 juni 2013
In de kring
Vraag antwoord: Eva gaat ervoor
Soraya is aan de beurt
Zij begint haar gesprek met Tijs
Het is ook een beetje grappig
En heel energiek
En dan weer grappig
Muzikale gesprekjes
Vrij werken
Luka en zijn tekening van de wind
Viool dames
En nog meer viool dames
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.