Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Tijdens het tekenen vertellen de kinderen het volgende

Observatie

Luce: "Ik hoor de pannen. Papa is aan het koken."

Rens tekent zijn hele huis met het hele gezin er in: "Mama is panneknoeken aan het maken. Iedereen houdt zijn handen op zijn horen om goed te horen."

Biel tekent een huis met zwarte Piet, die van het dak af glijdt.

Damien tekent een huis met een TV, waar voetbal op te zien is. De trap heeft hij getekend, want: "Dan hoor je boink boink." De wind (sssshhhh) en de regen hoor je ook. En je hoort de deurbel. De bank hoor je ook als je erop zit.

Rutger tekent iemand die plast en een mannetje dat met een badkap op onder de douche staat.

13

Geluiden van thuis

dag 07
11 maart 2013
Rutger: het geluid van plassen en douchen met een douchekap op je hoofd.
Het huis van Damien
Biel: zwarte Piet glijdt van het dak af.
Het huis van Rens: de hele familie is vertegenwoordigd. Mama staat beneden en bakt pannenkoeken.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.