Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Zoals altijd beginnen we de les met het namenliedje. Dan maken we allemaal geluiden met onze handen in de kring. Eerst doet Debby iets voor, de klas doet het na. Een aantal kinderen heeft ook ideeën over wat je voor geluiden kunt maken met je handen. Zij nemen het voortouw en doen een geluidje voor, de klas neemt het over.

Debby vertelt dat zij in België is geweest, waar ze iets heel speciaals heeft gekregen: een geluidsmassage. We maken groepjes van twee en de kinderen geven elkaar een geluidsmassage.

Dan zingen we weer het liedje “Spelen met mijn spiegelbeeld”. Vandaag gaan we weer elkaar spiegelen. We gaan ook spiegelen met instrumenten. Er staan muziekinstrumenten op matjes klaar, daar mogen kinderen in groepjes van twee gaan zitten.

Aan het eind gaat iedereen liggen met gesloten ogen en geeft Debby de klas een hele bijzondere geluidsmassage.

Observatie

Wanneer Debby vertelt over haar reis naar België, zitten de kinderen heel nieuwsgierig en geconcentreerd te luisteren. Wat zou ze hebben meegemaakt? Debby vraagt of iedereen weet wat een massage is. Sam en Morris doen het voor. Debby legt de regels uit van een geluidsmassage: je mag elkaar niet aanraken! Je maakt geluiden met je handen rondom de oren van degene, die je masseert. Maar het oor is heel gevoelig, je mag niet iets doen wat te hard is. Ze doet een geluidsmassage voor met Sam als proefkonijn.

We maken een binnen- en een buitenkring en de kinderen gaan in tweetallen aan de slag. Eerst worden de kinderen, die in de binnenkring zitten, gemasseerd. Dan worden de rollen omgedraaid. Het is doodstil in de klas en iedereen is heel geconcentreerd bezig. Het is heel leuk om te zien dat de kinderen vanzelf allemaal mooie geluidjes bedenken. Faye knipt met haar vingers. Janna trommelt op de grond en gebruikt de lucht. De gemasseerden zitten zichtbaar te genieten met gesloten ogen.
Nadat we geruild hebben en iedereen aan de beurt is gekomen, bedanken de kinderen elkaar voor de lekkere massage.

We gaan weer in de kring zitten en zingen het liedje over het spiegelbeeld. We verdelen de kring in 2 groepjes om er een vraag-antwoord liedje van te maken. De ene helft zingt het eerste deel, de andere helft herhaalt.
Dan gaan worden de groepjes verdeeld: de helft van de kinderen begint met instrumenten, de andere helft gaat in de kring elkaar spiegelen. Na een tijdje wordt gewisseld.

De collectieve geluidsmassage aan het eind lijken de kinderen heerlijk te vinden. Het is doodstil in de klas.

Reflectie

Het voordoen-nadoen van geluidjes in de kring gaat zonder woorden, haast als vanzelf. Ik (Debby) merk dat de kinderen nu echt gewend zijn aan deze werkvorm, en daardoor vrijer worden en graag het initiatief willen nemen.

De geluidsmassage lijkt echt de juiste snaar te hebben geraakt bij de kinderen. Het was zo stil en de kinderen leken zo te genieten, ze hadden nog veel langer door kunnen gaan. Dat is heel fijn, want het is een bijzondere luisterervaring. Dat de kinderen daar nu zo open voor staan, is ook een teken, dat het actieve luisteren naar geluidjes is aangewakkerd.

Bij het 'spiegelbeeld' muziekmaken waren sommige kinderen heel erg bezig met de opdracht, terwijl anderen gewoon lekker muziek aan het maken waren, zonder elkaar te volgen. Dat was ook helemaal prima, want ze waren allemaal geconcentreerd bezig.
De spiegelbeelden zonder instrumenten in de kring waren soms wat te actief, die moesten een beetje worden getemd...

11

Geluidsmassage

dag 06
4 maart 2013
Zingen in de kring
Sam en Morris doen een massage voor.
Debby heeft Sam net een geluidsmassage gegeven.
De kinderen geven elkaar geluidsmassages
Sam en Janna spiegelen
Felix en Anouk ook
Dexter en Janna maken er een feest van
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.