Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben we een bijzondere gast en een bijzondere verrassing!

De bijzondere gast is Nicoline van Santen, violiste van Amsterdam Sinfonietta. Zij wordt de 'vaste' violiste op de Stap en zal dus vaker tijdens de muzieklessen aanwezig zijn.

De grote verrassing is dat we kleine viooltjes voor de kinderen hebben! De grote violen van vorig jaar hebben we kunnen inruilen voor 4 kleine viooltjes (waarvan we er 2 vandaag hebben) wat veel beter is voor de kinderen.

De les gaat dus helemaal over violen: muziek maken, vioolmuziek, de nieuwe instrumenten en hoe je ermee om moet gaan.

We praten ook weer over muziek en de kinderen laten horen wat ze in de muziekhoek hebben gedaan.

Observatie

De les begint een prachtig vioolstuk van Nicoline. Zodra de kinderen het speellokaal binnenkomen begint ze te spelen.

Dan praten we over het muziekstuk en over violen. Nicoline is vorig jaar al een keer op de Stap geweest en heeft ook in het dorpshuis bij de afsluiting meegespeeld, maar de kinderen kunnen zich haar niet meteen herinneren.

Nicoline speelt nog een stuk waarin ze eerst tokkelt en dan met de strijkstok speelt. Het klinkt anders, maar Anouk merkt op dat het wel op elkaar lijkt. Felix zegt dat het de eerste keer zonder en de tweede keer met strijkstok wordt gespeeld.
Dan zingen we het namenlied. De kinderen hebben het in de klas ook gezongen en zingen uit volle borst mee.

We praten weer over muziek. De kinderen willen graag vertellen over de muziekhoek en willen graag hun eigen muziek laten horen.

Dan pakken we de violen uit. Iedereen mag een viool vasthouden. We geven ze door in de kring en spreken wat regels af. Aan het eind mogen Anouk en Janna de L. even spelen. Nicoline speelt mee. Alle andere kinderen klappen erbij.

Reflectie

De les is veel te kort deze week!

De kinderen lijken meteen geboeid door de vioolmuziek: zij luisteren aandachtig. Ze kunnen zich Sinfonietta van vorig jaar goed herinneren, maar NIcoline eigenlijk niet. Nicoline was vorig jaar ook maar 1 keer op school, dus zo gek is dat niet.

Het is leuk om te zien dat de kinderen heel graag hun eigen muziek, die ze in de muziekhoek hebben gemaakt, willen laten horen. Helaas kunnen, vanwege de beperkte tijd, slechts een paar kinderen voorspelen.

Als de violen worden uitgepakt, wordt het een feest: iedereen wil ze graag vast houden en het liefst spelen.

Volgende week krijgen we een trio van Sinfonietta op bezoek, dan zullen we ervoor zorgen dat iedereen even viool kan spelen!

06

Amsterdam Sinfonietta

dag 03
7 februari 2013
Iedereen luistert aandachtig
Nicoline speelt
Een blik van achter de lessenaar
Daliya en Rens laten hun muziekstukje horen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.