Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We hebben besloten om de muzieklessen in het speellokaal te doen - het klaslokaal is te klein om met 30 kinderen een beetje te kunnen bewegen.

Debby heeft een namenliedje voor de kinderen gemaakt: "Goede dag! Trippel trippel trap...wie zijn er allemaal op de stap?". Daarna mag iedereen zijn of haar naam zingen en de klas zingt het na.

De kinderen vertellen wat ze in de muziekhoek allemaal hebben gedaan en we praten over muziek.

En dan gaan we even lekker stopdansen en aan het eind met gesloten ogen op het kussentje liggen om naar muziek te luisteren.

Observatie

De kinderen komen vol verwachting binnen, Debby zit al in de kring te spelen.
Ze gaan op de kussentjes zitten, dan zingen we samen "Donghi Dombe Mbudzi".

Na het zingen doen we een warming-up zonder te praten: de kinderen zijn erg geconcentreerd.

Dan pakt Debby de gitaar en begint het nieuwe liedje te zingen. Iedereen zingt al snel mee. Na een paar keer het refrein te hebben gezongen, zingen alle kinderen een voor een hun eigen naam, de hele groep zingt het dan na.
Er wordt met veel plezier gezongen. Sommige kinderen zijn nog wat verlegen, maar dan zingt de hele klas gewoon hun naam.

Als het namenliedje is afgelopen vraagt Debby wie er de afgelopen week in de muziekhoek is geweest.
Debby : "Hoe was dat? Wat hebben jullie gedaan?
Rens: "Muziek gemaakt."
Een aantal kinderen hadden naar muziek geluisterd, maar er bleek een probleem met de CD te zijn geweest. Senna: "Ik weet wat er met die cd aan de hand was, er zaten krasjes op."

Debby vraagt wie er met de muziekkoffer had gewerkt. Er gaan een heleboel vingers de lucht in. Damien en grote Sam laten hun muziek graag horen.

Debby vraagt wie er deze week thuis nog muziek heeft gemaakt. Soraya mocht op de nieuwe gitaar van haar broer spelen, Senna op de piano van de buurvrouw. Daliya heeft op haar fluit gespeeld.

Dan volgt een gesprek over muziek, want wat is dat eigenlijk?

Aan het einde gaan we nog even lekker stopdansen, voordat de kinderen mogen gaan liggen om al luisterend naar muziek de les af te sluiten.

Reflectie

Jose vertelde dat de kinderen al echt naar de muziekles uit keken en dat de muziekhoek meteen erg geliefd was.

Het was de eerste les in het speellokaal, en het was heel fijn om meer ruimte te hebben met de kinderen om ook goed te kunnen bewegen. De kinderen waren heel aandachtig, ook al was het het einde van de schooldag.

Het nieuwe namenliedje leken ze meteen leuk te vinden. Sommige kinderen zingen hun naam uit volle borst en heel expressief, terwijl andere kinderen nog wat terughoudender zijn. Doordat er nu een muzikaal kader omheen zit, swingt het lekker. Tussendoor zongen we steeds weer het refrein. Ook als kinderen een beetje aarzelden, wanneer ze aan de beurt waren, bleef het toch swingen.

Het was heel leuk om te zien dat de kinderen van alles over de muziekhoek wilden vertellen. Helaas was er niet meer tijd om meer kinderen hun eigen composities te laten spelen voor de klas.

Het was ook opvallend dat, wanneer het ging over de muziek die thuis werd gemaakt, het vooral over instrumenten ging.

04

Goede dag!

dag 02
31 januari 2013
Op kussentjes in het speellokaal
Voordoen-nadoen...zonder woorden!
Het "goede dag!" lied
Liggen en met gesloten ogen naar muziek luisteren
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.