Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We willen het muziekproject gezellig afsluiten met de kinderen, daarom gaan we in de week na het optreden met een zelfgebakken cake nog even de klas in.
We zijn ook heel benieuwd hoe de kinderen het optreden hebben ervaren en hoe ze de muzieklessen vonden.

Observatie

We worden enorm verrast door een optreden van de kinderen! Ze hebben samen met Juf Marjanne speciaal voor ons een Afrikaans liedje ingestudeerd! Heel erg leuk!

Marcela en Angel hebben samen ook nog een verrassing voor ons: zij hebben samen "Ik heb een tante in Marokko..." ingestudeerd. Ze staan samen in het midden van de kring, en houden het liedjesboek vast tijdens het zingen. De andere kinderen zingen mee.

Wat een feest en wat een mooie verrassingen voor ons!

We delen de cake uit, en dan wordt er gesmuld. We praten nog even over het optreden. De meeste kinderen vonden het spannend en leuk. De toeters van de kinderen van groepen 3/4/5 vonden ze ook heel leuk. En het was erg leuk voor ze dat papa en/of mama er waren...

Reflectie

Dit was een hele leuke en feestelijke afsluiting! We vonden het ontroerend dat de kinderen speciaal voor ons liedjes hadden ingestudeerd!

We kijken er erg naar uit om met deze klas volgend jaar weer te werken. Het is natuurlijk wel jammer dat we dan de kinderen die naar groep 3 gaan moeten missen, maar die zien we nog wel op het schoolplein.

31

Cake eten en napraten

dag 24
10 juli 2012
Een optreden voor Debby en Hans
De twee solisten zingen uit een boek.
De rest van de klas doet mee.
Lekker zingen, met z'n allen heen en weer...
Praten over het optreden.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.