Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben de kleuterklassen de hele ochtend cito toetsen. Daarom gaan we in de middag voor de muziekles even lekker het gymlokaal in.

Juf Marjanne heeft vandaag een bijzondere verrassing meegenomen: haar klarinet! Die laat ze aan de kinderen zien en horen. Daarna wordt er lekker op instrumenten muziek gemaakt.

Observatie

Het was een geweldige verrassing voor de kinderen dat juf Marjanne haar klarinet had meegenomen. Eerst zette ze de lessenaar neer, en toen begon ze haar instrument uit te pakken. Keona mocht een doosje vasthouden. Juf had gezegd dat het een heel belangrijk doosje was.
Als de verschillende delen van de klarinet in elkaar zijn geschoven ademt Marjanne heel diep in en blaast er dan op. Maar er gebeurt niets! Hoe zou dan kunnen komen?

Na een tijdje vraagt Keona of het misschien met het belangrijke doosje te maken heeft. En ja hoor: daar zit een bamboe rietje in! Zonder rietje is het mondstuk van de klarinet niet compleet en komt er geen geluid uit.
Dan speelt Marjanne echt. De kinderen vinden het geweldig! Ze vragen om bepaalde kinderliedjes die ze in de klas weleens zingen: over een pinguïn, een olifant en een slingeraap.
Er wordt naar de muziek geluisterd en samen gezongen.

Na een tijdje mogen de kinderen dan zelf in kleine groepjes muziek maken met de instrumenten die al klaar liggen. Aan het eind laat elk groepje even horen wat ze gemaakt hebben.

Reflectie

Hoewel de kinderen een drukke en moeilijke ochtend achter de rug hadden i.v.m. de CITO toets en aanhoudende regen zitten ze doodstil naar Marjanne te kijken en te luisteren: ze zijn helemaal in de ban van haar klarinet! Het is heel mooi om dit te zien! Hopelijk neemt juf Marjanne haar klarinet nog eens mee naar school!

26

De klarinet van juf Marjanne

dag 18
5 juni 2012
De klarinet komt uit de koffer.
Is hij zo goed in elkaar gezet?
Even op blazen...maar er geberut niets!
Het rietje moet er nog in!
Dan speelt juf Marjanne voor de kinderen, ze luisteren met gesloten ogen
Zelf muziekmaken
Marcela en Kylian op de cither
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.