Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben we wel een hele speciale muziekles! We krijgen namelijk Petra Griffioen, violiste van Amsterdam Sinfonietta, op bezoek!

Petra laat haar viool van alle kanten zien en horen. De kinderen mogen meeklappen en iedereen mag een keer proberen te strijken.

Observatie

De kinderen hebben er zin in en vinden het reuzenpannend! Petra komt met haar vioolkoffer binnen. Marcela denkt eerst dat het een gitaar is maar vertelt dan aan iedereen dat het toch een ander instrument is.
Wanneer Petra begint te spelen is het muisstil in de klas. Ze laat ook bladmuziek zien en geeft haar boek door zodat iedereen eens kan kijken. De kinderen mogen ook meeklappen met de muziek. Aan het eind mogen ze allemaal proberen te strijken: ieder kind mag samen met Petra zijn of haar naam spelen. Juf Adinda wil ook wel proberen en vindt het moeilijker dan verwacht!
Elke naam krijgt een ander melodietje dat de hele klas meezingt.

Reflectie

De viool lijkt een magische kracht te hebben waar de kinderen helemaal stil van worden.

Het is mooi om te zien dat het echt bijzonder voor hun is om hiermee kennis te maken.

21

Een viool in de klas

dag 13
24 april 2012
Petra haalt haar viool uit de koffer
Marcela heeft van alles te vertellen
Dan gaan Petra spelen
De kinderen luisteren aandachtig
Iedereen proberen om te strijken
Juf Adinda wil ook wel proberen
Ismael straalt
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.