Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Deze les begon anders dan gepland omdat juf Adinda dacht dat we pas 's middags muziekles zouden hebben en was met de kinderen naar buiten gegaan.

Observatie

Als de klas maar niet naar het speellokaal komt gaan we ze zoeken. Het duurt even voordat de kinderen hun jas uit en gymschoenen aan hebben en zijn voorzien van een naamsticker.
Om het zo leuk en muzikaal mogelijk te maken gaat Debby alvast een beetje mbira spelen in de klas terwijl de kinderen zich klaarmaken.
Debby staat bij de deur. Iedereen die klaar is mag in een rij bij haar komen staan. Job, Lieve en Elina staan heel dichtbij en leggen hun oor op de calebas of raken hem aan. Dat is hard! En het trilt. Job merkt op dat er allemaal flesdopjes in verschillende kleuren opzitten.

Stil als muisjes gingen we naar het speellokaal, waar de 'muziekles' uiteindelijk een half uur later dan gepland begon.

Reflectie

Toen Debby in het begin naar het klaslokaal ging om de kinderen daar op te halen werd duidelijk dat Job, Lieve en Elina gefascineerd waren door het geluid en de trillingen van de mbira en het gevoel van de trillingen van de muziek.

06

Horen en voelen

dag 03
24 januari 2012
zo dicht bij het geluid, fascinerend!
even goed luisteren
Elina wil ook eens
toch nog even proberen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.